Chef P'F talks

Recipe Development & Staff Training

นอกจากเรื่องการจัดการ… 

การวางแผนที่ดีแล้ว… 

เรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ 

สำหรับองค์กรใหญ่ก็คือ

การทำงานร่วมกันของพนักงาน

ในแต่ละแผนก… 

พนักงานแต่ละคน… ต่างที่มา… 

ต่างวิธีการทำงาน… 

การที่จะต้องมาอยู่ร่วมกัน… 

ทำงานร่ามกัน… 

จำเป็นมากๆ เลยครับ… 

ที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

และมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

หน้าที่ของทุกแผนกคือ 

การส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด… 

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า… 

 

พี่เอฟจึงได้มีโอกาสเข้าไปทำ 

Recipe Development & Staff Training

ให้กับหลายๆ ที่… 

ตั้งแต่การปรับทัศนคติ

ให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน… 

การปรับสูตร… 

การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของ

การเตรียมวัตถุดิบ… การผลิต… 

การอบ…  การเก็บรักษา… 

เพื่อให้ได้ขนมที่สดใหม่เสมอสำหรับลูกค้า

ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง… 

จะพาองค์กรเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับ… 

 

 

“ความรู้มาจากการศึกษา… ความก้าวหน้ามาจากการลงมือทำ”

#ภาคปฏิบัติต้องมี #ภาคทฤษฎีต้องมา #sourdough

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Line ID @thetastecatcher
หรือลิงค์ http://line.me/ti/p/%40thetastecatcher

YouTube The Taste Catcher Baking Studio by Chef P’F
https://www.youtube.com/TheTasteCatcherBakingStudio

Instagram thetastecatcher

The Taste Catcher

Please wait…

0