In the Kitchen

EP.24 Flourless Chocolate Roll Cake / Sweet Ride by Chef P’F / In The Kitchen

พี่เอฟกลับมาแล้วครับ…

วันนี้พี่เอฟมาพร้อมกับ

“Flourless Chocolate Roll Cake”

เมนูง่ายๆ ที่ใช้ส่วนผลมเพียงไม่กี่อย่าง…

แต่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่

ได้ทานเข้าไปอย่างมากมาย…

และที่สำคัญ… เมนูนี้…

พี่เอฟไม่ใช้แป้งเลยครับ…

 

 

“Flourless Chocolate Roll Cake”

White egg           6

Sugar #1             120 g.

Cream of Tata   1/4 tsp.

Cocoa powder   50 g.

Yolk                    6

Sugar #2           60 g.

Whipping          250 g.

Icing                   25 g.

Mascarpone      50 g.

Dark Chocolate 200 g.

Water                 80 g.

Butter                100 g.

เตรียมส่วนผสมให้พร้อม…

แล้วตามพี่เอฟมาเลยครับ…

 

 

“ความรู้มาจากการศึกษา… ความก้าวหน้ามาจากการลงมือทำ”

#ภาคปฏิบัติต้องมี #ภาคทฤษฎีต้องมา

#PrivateClass #TheTasteCatcher  

#ChefPF #เชฟพี่เอฟ

#SweetRide

#TheTasteCatcherBakingSiudio

—————-

Line ID ♨ @thetastecatcher

หรือลิงค์ http://line.me/ti/p/%40thetastecatcher

YouTube ♨ The Taste Catcher Baking Studio by Chef P’F

https://www.youtube.com/TheTasteCatcherBakingStudio

Instagram ♨ thetastecatcher

The Taste Catcher

Please wait…

0