In the Kitchen

EP. 18 New Year’s Basket Banoffee / Sweet Ride by Chef P’F / In The Kitchen

ผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่

ผ่านวันเด็ก จนเลยวันครูมาแล้ว
.
สิ่งที่ยังคงอยู่กับเรามาตั้งแต่ปีใหม่

ก็คือเจ้า “กระเช้าของขวัญปีใหม่”

ที่ทานได้เกือบทั้งปีเลย
.
วันนี้พี่เอฟจะเอาของในกระเช้ามาแปลงร่าง

ให้น่าทานยิ่งขึ้น

New Year’s Basket Banoffee Pie

จะเป็นอย่างไรตามพี่เอฟมาเลยครับ

“ความรู้มาจากการศึกษา… ความก้าวหน้ามาจากการลงมือทำ”

#ภาคปฏิบัติต้องมี #ภาคทฤษฎีต้องมา

#PrivateClass #TheTasteCatcher  

#ChefPF #เชฟพี่เอฟ

#SweetRide

#TheTasteCatcherBakingSiudio

—————-

Line ID ♨ @thetastecatcher

หรือลิงค์ http://line.me/ti/p/%40thetastecatcher

YouTube ♨ The Taste Catcher Baking Studio by Chef P’F

https://www.youtube.com/TheTasteCatcherBakingStudio

Instagram ♨ thetastecatcher

The Taste Catcher

Please wait…

0