แนะนำคอร์ส All About Cookies by Chef P’F

บทที่ 1 การเตรียมอุปกรณ์ (Small Tool), (Mixer & Oven)

บทที่ 2 ส่วนผสมต่างๆ (Ingredients)

บทที่ 3 ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกับคุ๊กกี้

บทที่ 4 ประเภทของคุ๊กกี้ (Type of Cookies)

บทที่ 5 วิธีการผสมคุ๊กกี้ (Cookie mixing Methods)

บทที่ 6 อุณหภูมิ และ การเทคนิคการอบ

บทที่ 7 กับคุ้กกี้ 9 เมนู ที่ใครได้ทานเป็นต้องติดใจ

The Taste Catcher

Please wait…

0